Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové absolvovala studium oboru Léčivé rostliny. Dále vystudovala Bachovu květovou terapii v Praze. V Brně získala osvědčení prodejce vyhrazených léčiv. Má dlouholeté zkušenosti z praxe farmaceutické laborantky. Věnuje se poradenství pro správné využití bylin a přednáškové činnosti. Je odbornicí v oblasti přírodní a medikamentózní léčby a obě tyto oblasti dokáže vzájemně propojit.

„Svým klientům ráda poradím, kdy a jak nejlépe užívat bylinky, buď samostatně, nebo v kombinaci s léky, pokud je to vhodné pro pacienta.“

„Svým klientům ráda poradím, kdy a jak nejlépe užívat bylinky, buď samostatně, nebo v kombinaci s léky, pokud je to vhodné pro pacienta. Jsem odborníkem v oblasti přírodní i medikamentózní léčby. Mám dlouholeté zkušenosti z lékárny, kde jsem 30 let pracovala jako farmaceutická asistentka. Nyní všechnu svou energii věnuji bylinkám. Také o nich s láskou a pokorou přednáším,“ říká o své práci a současně i koníčku Jana Ranušová.

„Někdy nás trápí nejen tělesné problémy, ale i duševní, kde je velkou pomocnicí Bachova květová terapie.“

Jana Ranušová připravuje bylinkové směsi přímo podle individuálních potřeb pacienta. Nabízí individuální konzultace, kde společně s pacienty hledá cestu k jejich uzdravení. „Někdy nás trápí nejen tělesné problémy, ale i duševní, kde je velkou pomocnicí Bachova květová terapie,“ dodává ke své práci Jana Ranušová.