00-trezalka-teckovana-hypericum-perforatum

Třezalka je opředena legendami sahajícími až k počátkům křesťanství. Prý na ní ulpěly kapky krve Krista, a proto je obdařena velkou léčivou silou.